सावली विविध सहकारी सोसायटी निवडणूक निकाल

504

 

शेतकरी सहकारी पॅनल चा विजयी🌾🌾🌾🌾🌾
एकूण मतदार 831
मतदान झाला-487

विजयी उमेदवार
मुन्नाभाऊ स्वामी- 322
डीलक्ष डोहणे-335
लताताई विलास आकुलवार -312
योगिता योगेंद्र गेडाम-286

विजयी उमेदवार
पराग सोनूले-350
प्रवीण सुरमवार 343
मनोहर प्रधाने 338
प्रशांत गाडेवार 333
चरणदास बोम्मावार 298
वामन भोपये 295
मुरलीधर चौधरी 288
भुवनेश्वर बोरकर 282

अविरोध -ईश्वर मोहूर्ले

13 पैकी 13
सर्व विजयी उमेदवार यांचे त्रिवार अभिनंदन💐💐💐💐